Uzależnienie od hazardu

Wszystkie osoby uzależnione łączy fakt, że nie chcą poddać się specjalistycznemu leczeniu uzaleznienie od hazardu podlega tym samym prawom. Twierdzą, że nie są uzależnione, oraz że wszelkie gry pieniężne nie robią na nich wrażenia.

Osoby takie nie zauważają nawet zmian w obrębie swojej codzienności, jak zmieniają się najbliższe osoby dla uzależnionych. Każda osoba, która popadnie w problem uzależnienia nie decyduje się na podjęcia leczenia, nawet wręcz przeciwnie, uważa, że jest to nie potrzebne, że jest to zbędny wydatek pieniędzy, które można by było przeznaczyć na inny cel.

Najczęściej to właśnie osoby z tego najbliższego otoczenia decydują się na skierowanie na leczenie uzależnień, gdyż osoby z tym problemem nie widzą tego, co się z nimi dzieje, nawet, gdy już zdecydują się na pójście na leczenie większość z nich go nie kończy. Leczenie uzależnień szczególnie od hazardu wiąże się z dużym wydatkiem finansowym, ponieważ jest to proces długotrwały, oraz skomplikowany. Zarówno osoby uzależnione jak również osoby, które podjęły się wyleczenia osób z uzależnienia muszą poświęcić dużo swojego czasy, aby naprawić to, co zostało zniszczone z reguły przez krótki czas, ponieważ aby wyleczyć z uzależnień trzeba dokładnie poznać życie uzależnionego, poznać jego problemy.